ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

ANIOOWIE. Posacy Boga i przyjaciele ludzi

W KSICE MIDZY INNYMI: Twój Anio idzie za tob Boa Opatrzno w rzdach nad wiatem Kim s Anioowie? Modlitwy do Anioów Co Biblia mówi o Anioach Co chrzecijanin powinien wiedzie o Anioach ... wicej »
1 2014
CENA: 12.60 z

BLASK WITOCI. Nieznane wspomnienia o JANIE PAWLE II.

Najnowsza ksika Krzysztofa Tadeja „Blask witoci” – to wywiady z przyjaciómi i bliskimi znajomi Jana Pawa II. Osoby te znay Ojca witego w rónych okresach jego ycia. Opowiadaj bardzo czsto o nieznanych do tej pory wydarzeniach i rozmowach z Janem Pawem II. „O ... wicej »
CENA: 25.00 z

CHRYSTUS KERYGMATYCZNY W NAUCE MARTINA KAHLERA (1835-1912)

Ksika prezentuje prac doktorsk ks. biskupa Wacawa Depo, powicon myli teologicznej Martina Kählera z Halle. Twórczo tego ewangelickiego teologa, zwaszcza problematyka chrystologiczna, w epoce rozwijajcego si ruchu ekumenicznego, zasuguje na ponowne odczytanie i wydobycie z ... wicej »
1 2010
CENA: 19.90 z

Czytając o narodzie w Biblii

Czytając o narodzie w Biblii, tak w Starym jak i Nowym Testamencie, trzeba stwierdzić, że pojęcie to jest w niej obecne na sposób trwały. Stałość obecności pojęcia narodu w tekstach objawionych uprawnia nas do stwierdzenia, że zostało ono z woli Bożej na trwałe związane ... wicej »
CENA: 19.90 z

DOTYKAĆ KAPŁAŃSKIEGO SERCA. Refleksje nad kapłańską formacją, życiem i posługą

Problematyka związana z kapłaństwem stanowi rzeczywistość bardzo złożoną, czego dotyczy również niniejsze opracowanie. Składają się na nie konferencje wygłoszone dla księży-studentów Papieskiego Instytutu Kościelnego Polskiego w Rzymie oraz dla księży dwóch dekanatów zawierciańskich, ... wicej »
1 2018
CENA: 19.90 z

DROGA WRD BEZDROY. Elementy doktryny kocielnej

W ksice midzy innymi: * Proroctwa mesjaskie * I ty zrozumiesz teologi * Poznaj istot sakramentów witych * Biblia fundamentem Objawienia *Nauka Chrystusa drogowskazem   * Wspóczesne bezdroa * Satanizm i kult demonów * Wspóczesne formy bawochwalstwa * ... wicej »
CENA: 16.00 z

EUROPA PANU BOGU....

Maria Parzuchowska, której zawdzięczamy kilka wcześniejszych opracował na temat świętych obrazków, tym razem za ich pomocą ukazuje Dobro i Piękno zawarte w Bogu, a właściwie ukazuje Boga jako Dobro i Piękno, tak jak On przeżywany przez chrześcijańskich wyznawców w Europie. ... wicej »
1 2019
CENA: 29.90 zChwilowo niedostpna

ILUSTROWANY LEKSYKON WIEDZY RELIGIJNEJ

W leksykonie: ponad 1600 hase z dziedziny teologii dogmatycznej, moralnej, biblijnej, ascetyki, liturgiki, sztuki, historii Kocioa, filozofii 80 najsawniejszych postaci biblijnych historia ycia 100 witych i bogosawionych informacje o 25 najwaniejszych ... wicej »
pierwsze 2010
CENA: 59.00 z

ISTNIENIE UKIERUNKOWANE NA CHRYSTUSA

Rozwaania i kazania biskupa Wacawa Depo skierowane do kapanów. Dedykuj t publikacj przede wszystkim Wspóbraciom w Chrystusowym kapastwie i tym wszystkim, którzy byli i s na drogach mojej posugi w Kociele. Ze wstpu Bp Wacaw Depo ... wicej »
1 2011
CENA: 24.90 z

CZY W IMI BOGA - Ekumeniczne modlitwy

„Oto przed nami tomik ekumenicznych modlitw i rozwaa o modlitwie. Niektóre z nich zaczerpnito z ksig liturgicznych, ale przewaajc wikszo stanowi twórczo teologów i literatów rónych wyzna chrzecijaskich (…) S wród nich modlitwy, ... wicej »
CENA: 14.00 z

ZY MARYI - Objawienia i cuda maryjne wczoraj i dzi

Ks. dr Ryszard Ukleja SDBformat: A-5, objto 248 stron.
Ksika zawiera udokumentowane przykady licznych objawie Madonny na caym wiecie w XX wieku oraz opisy paczcych krwawymi zami figur i obrazów Matki Boej. ... wicej »
CENA: 15.00 z

MIDZY WIAR A ZWTPIENIEM

Stefan Budzyski; format: A-5, objto 180 stron.
Ksika Stefana Budzyskiego tym razem dotyczy zagadnie teologiczno-filozoficznych i psychologicznych, takich jak: tajemnica aski a psychologia wielkich nawróce (np. Alexis Carrel, Jean-Paul Sartre, André Frossard, Karol de Foucauld, Paul Claudel, Julia Brystygier, Edyta Stein). Autor ... wicej »
CENA: 17.00 z   12.00 z

MISTYCY I WIZJONERZY. Twarz w twarz z niewidzialnym wiatem.

Autor Francois-Marie Dermine OP - ur. 1949 r. w Kanadzie, zamieszkay we Woszech. Doktor teologii i wykadowca w Akademickim Studium Teologicznym w Bolonii (STAB). Wspóredaktor czasopisma Religioni e Sette nel mondo i autor licznych artykuów oraz gonej ksiki pt. Vassula Ryden. Indagine ... wicej »
pierwsze 2006
CENA: 29.00 z   10.40 z

NAJTRUDNIEJSZE STRONICE NOWEGO TESTAMENTU (oprawa twarda)

Druga z ksiek Zenona Ziókowskiego omawiajca, tym razem stronice Nowego Testamentu z wyborem tych najtrudniejszych wydana w serii "Biblioteka Mioników Biblii". W ksice midzy innymi: Kobiety w rodowodzie Zmiana w Zdrowace W cztery oczy z szatanen ... wicej »
CENA: 39.00 z   35.00 z

OBJAWIENIA MARYJNE W KIBEHO - Pierwsze objawienia uznane przez Koci w XXI w.

Ksika ta zawiera opis pierwszego uznanego przez Koció w XXI wieku objawienia Najwitszej Maryi Panny w Kibeho (Ruanda) w 1981 roku. Maryja ukazaa si trzem dziewcztom, przekazujc liczne wizje i ordzie. Zapowiedziaa, na 13 lat wczeniej, tragedi masakry ludnoci murzyskiej na skutek ... wicej »
CENA: 14.00 z

POZNAJ SWEGO PATRONA - Co oznacza twoje imi? Tom 1

Ksika ta zawiera zestawienie najpopularniejszych imion eskich i mskich osób beatyfikowanych lub kanonizowanych, bdcych naszymi patronami, wzgldnie patronami rónych zawodów i dziedzin ludzkiej dziaalnoci. Przedstawia znaczenie filologiczne imion oraz krótkie biogramy ... wicej »
CENA: 14.70 z   10.40 z

POZNAJ SWEGO PATRONA - Co oznacza twoje imi? Tom 2

,,Poznaj swego patrona” to drugi tom zawierajcy znaczenia imion oraz krótkie biogramy naszych patronów. Ksika polecana na takie uroczystoci, jak: I Komunia wita, bierzmowanie, luby, imieniny, urodziny. Format A5, 344 strony. ... wicej »
CENA: 16.80 z   10.40 z

POZNAWAĆ W ŚWIETLE WIARY

W swojej najnowszej książce Abp Bolesław Pylak mówi między innymi o Bogu, cudach, życiu i śmierci, papieżu Janie Pawle II, kardynale Stefanie Wyszyńskim, o sobie, o Unii Europejskiej, objawieniach maryjnych, zjawiskach mistycznych, parapsychologii i radiestezji, Całunie Turyńskim, świetych, ... wicej »
CENA: 21.00 z

PROBLEM ISTNIENIA BOGA

Claude Tresmontant Tum. z francuskiego: Wodzimierz Krzyaniakformat 12 x 20 cm, objto 624 strony.
Czy Wszechwiat istniejcy sam z siebie jest do pomylenia? Czy jest bytem jedynym, ontologicznie wystarczajcym, absolutnym i koniecznym? Czy moliwe byo powstanie wiata przez przypadek? Czy materia moga sama wytworzy organizmy mylce? – midzy innymi te pytania przewijaj si w ksice ... wicej »
CENA: 25.00 z   5.25 z
[1] [2] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.