ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

ANIOY TE PACZ

Wród wybitnych „poetów w sutannie” obok ks. Jana Twardowskiego i ks. Jana Sochonia wymienia si o. Leona Pokorskiego, modego franciszkanina, autora „Spojrzenia” i „Godziny okrojonej yciem”. We wstpie do tej ksiki Jan Twardowski napisa: „S ... wicej »
CENA: 25.00 z

CEZAREA PROKURATORW - OD AUGUSTA DO NERONA

Najnowsza ksika ks. dra Andrzeja Bosowskiego – biblisty, znawcy i przewodnika po Ziemi witej, tym razem powicona jest wszystkim prokuratorom Judei – od Koponiusza do Florusa, ktrzy rzdzili ni z rozkazu rzymskich cesarzy w epoce dominacji Imperium Romanum. W panoramicznym opisie ... wicej »
CENA: 15.00 z

CUD OJCA MALACHIASZA

CENA: 14.00 z   2.10 zChwilowo niedostpna

DYLEMATY MORALNE WSPӣCZESNEGO CZOWIEKA

Najnowsza ksika ks. dra Witolda Kaweckiego tym razem dotyczy zagadnie bioetycznych. To syntetyczna próba ukazania istotnych i aktualnych problemów moralnych w paszczynie teologii moralnej. Dotyczy stosunku czowieka do Boga, jego wiary, grzechu, sumienia, przebaczenia, miosierdzia, ... wicej »
CENA: 20.00 z   5.25 z

HARCERSKA ANTOLOGIA PAPIESKA

Praca zbiorowa
CENA: 17.00 z   15.00 zChwilowo niedostpna

JORDANIA - Kraina Starego i Nowego Testamentu

Ks. Andrzej Bosowski jest od wielu lat przewodnikiem po Ziemi witej, autorem licznych artykuów i ksiek popularnonaukowych o tematyce biblijnej. Ziemia wita to nie tylko obecne pastwo Izrael, lecz znacznie szerszy obszar geograficzny, który Bóg dotkn sowem i posannictwem ... wicej »
Nakad wyczerpany

Koci i kultura w dialogu

Ksika bardzo wnikliwie opisuje kontakty Kocioa polskiego z szeroko pojtymi rodowiskami twórców. Dialog przedstawiony jest na tle historycznym i w kontekcie wspóczesnych dziejów Polski. ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 15.90 z

KSIECZKA WAKACYJNA

Wakacyjna, czwarta z cyklu ksieczka dla dzieci picio i szecioletnich, tematycznie zwizana jest z latam – ostatni e roku szkolnym por roku. Utwory, wiczenia, ilustracje maj zwizek z przyrod, podróowaniem, wakacyjnymi przygodami. Rónorodno form: wiersze, rymowanki, zagadki, ... wicej »
CENA: 7.35 z

KSIECZKA WIOSENNA

Ksieczka ta jest trzeci z kolei pozycj przeznaczon gównie dla dzieci picio i szecioletnich. Tak jak w przypadku poprzednich ksieczek starsze przedszkolaki bd z niej korzysta przy udziale dorosych. Tematyka ksieczki zwizanej z wiosn jest niezwykle rónorodna, tak jak sama ... wicej »
CENA: 7.35 z

ONI BYLI POZA CIAŁEM - Dowody życia po śmierci

Autor tej arcyciekawej książki, włoski jezuita, przedstawia liczne świadectwa zjawień istot zmarłych, bilokacji świętych oraz inne fenomeny parapsychologiczne w świetle nauki, teologii i filozofii, na podstawie których uzasadnia, że ludzka świadomość nie ginie wraz ze śmiercią ciała. ... wicej »
CENA: 15.75 z   10.40 z
Maria Ryś (red.)

PRZYGOTOWANIE DO YCIA W RODZINIE DLA MODZIEY SZKӣ PONADPODSTAWOWYCH CZ.2

Ksika zawiera fundamentalne wiadomoci dotyczace, rodziny, pciowoci czowieka, podnoci, metod jej regulacji i rozpoznawania, biologii rozwoju, antykoncepcji i jej szkodliwoci, relacji interpersonalnych w rodzinie. Publikacja zalecana przez MENiS i wadze kocielne. ... wicej »
CENA: 15.00 z   3.15 z

SPACER PO BIBLII-oprawa mikka

Ks. Jan TwardowskiWybr, opracowanie i zdjcia: Aleksandra Iwanowska
W tomie tym, wzbogaconym zdjciami z Ziemi witej, Czytelnik znajdzie wiersze wybitnego poety, powstae z inspiracji Bibli, odnoszce si do treci Starego i Nowego Testamentu, mówice o wszechmocy Boga, jego dobroci, mioci, wszechobecnoci, przejawiajcych si w majestacie pikna natury. ... wicej »
Nakad wyczerpany

SPACER PO BIBLII-oprawa twarda

Ks. Jan TwardowskiWybr, opracowanie i zdjcia: Aleksandra Iwanowska
W tomie tym, wzbogaconym zdjciami z Ziemi witej, Czytelnik znajdzie wiersze wybitnego poety, powstae z inspiracji Bibli, odnoszce si do treci Starego i Nowego Testamentu, mówice o wszechmocy Boga, jego dobroci, mioci, wszechobecnoci, przejawiajcych si w majestacie pikna natury. Format ... wicej »
Nakad wyczerpany

SUMIENIE W SZKOLNEJ AWIE

Opowiadania, których treci s autentyczne wydarzenia szkolne przeyte w dziecistwie przez autork, wpywaj na moraln i duchow wraliwo dziecka. W sposób zrozumiay prezentuj reakcje bohaterów na przejawy niesprawiedliwoci, nierównoci, krzywdy i rónego rodzaju ... wicej »
CENA: 9.45 z

U RDE BOEJ MDROCI - ycie i nauka Jezusa Chrystusa

S to materiay pomocnicze do nauki religii przeznaczone dla uczniów szkó podstawowych – w szczególnoci dla klasy szóstej. Zaprezentowano w nich 50 wybranych scen ewangelicznych z Nowego Testamentu. W sowie wstpnym J.E. Kardyna Józef Glemp, Prymas Polski ... wicej »
CENA: 12.60 z
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.