ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

 

*Przy zakupach powyej 150z przesyka gratis*

 

BENEDYKT XVI w Ojczynie Jana Pawa II.

Zawarte w publikacji kalendarium prezentuje najwaniejsze momenty w biografii Ojca witego, a zaczone dokumenty – najdoniolejsze wypowiedzi charakteryzujce wzajemne relacje pomidzy Janem Pawem II i jego nastpc Z pierwsz wizyt duszpastersk bdzie goci w naszym kraju papiea Benedykta ... wicej »
CENA: 19.00 z   5.15 z

BENEDYKT XVI. Papie nadziei.

Historia Kocioa uczy, e kady nastpca w. Piotra jest niepowtarzaln indywidualnoci i kady z nich wnosi nowe elementy doktrynalne, teologiczne, liturgiczne, instytucjonalne oraz prawnokanoniczne do struktur kocielnych w zalenoci od ducha i potrzeb danej epoki. Prezentowana ksika przybliy ... wicej »
CENA: 19.00 z   10.40 z

BENEDYKT XVI. Trwajcie mocni w wierze. Homilie - Modlitwy - Przemwienia. Polska 2006.

Ksika zawiera jedyny kompletny zbiór publicznych wystpie Benedykta XVI oraz przyjmujcych go dostojników kocielno - pastwowych wraz z homiliami Papiea i pen liturgi Mszy witej odprawianej na krakowskich Boniach. To wymowne dokumenty kolejnych dni niezapomnianej pielgrzymki ... wicej »
CENA: 15.00 z   10.40 z

BOGOSAWIONY KSIE. Beatyfikacja ks. Augusta Czartoryskiego.

Praca zbiorowa pod red. Bp. Bohdana Bejze
25 kwietnia 2004 roku papie Jan Pawe II dokona aktu beatyfikacji sugi Boego ks. Augusta Franciszka Czartoryskiego (1858-1893), salezjanina pochodzcego z arystokratycznego rodu Czartoryskich. Jego witobliwe ycie i mier przypady w epoce, w której Polska nie widniaa na mapie Europy. W ... wicej »
CENA: 10.50 z   10.00 z

CUD OJCA MALACHIASZA

CENA: 14.00 z   2.10 zChwilowo niedostpna

CZY NASTĄPI KONIEC ŚWIATA?

Prof. dr hab. Longin Pastusiak, autor ponad 80 książek naukowych, w swej najnowszej publikacji zatytułowanej „Czy nastąpi koniec świata?" odpowiada na to pytanie, po pierwsze w świetle wierzeń religijnych, przede wszystkim chrześcijaństwa, a także islamu, hinduizmu judaizmu oraz innych religii ... wicej »
1 2012
CENA: 19.90 z   9.90 z

DROGA JANA PAWA II DO DOMU OJCA.

WYDANIE OKOLICZOCIOWE
By przeledzi drog przysz, trzeba wiedzie skd si wyszo. Te sowa C. Kamila Norwida ukazuj warto korzeni, skd kadego z nas ród si wywodzi, w jakim rodowisku si yje i na jakich zasadach opiera. Wanie od tej strony Autor opisuje wejcie Karola Wojtyy na drog do domu Ojca i zmierzanie ... wicej »
CENA: 25.00 z   20.00 z

DYLEMATY MORALNE WSPӣCZESNEGO CZOWIEKA

Najnowsza ksika ks. dra Witolda Kaweckiego tym razem dotyczy zagadnie bioetycznych. To syntetyczna próba ukazania istotnych i aktualnych problemów moralnych w paszczynie teologii moralnej. Dotyczy stosunku czowieka do Boga, jego wiary, grzechu, sumienia, przebaczenia, miosierdzia, ... wicej »
CENA: 20.00 z   5.25 z

GORZKIE ALE, PRZYBYWAJCIE...

Nie ma wydarzenia w dziejach ludzkoci, które by tak bezustannie byo przeywane i rozwaane jak Mka Paska przeniesiona w obchód Drogi Krzyowej czy piew Gorzkie ali. Autor Najtrudniejszych stronic Nowego Testamentu i Najpikniejszych stronic Ewangelii obejmuje treci obydwu tych naboestw ... wicej »
1 2012
CENA: 24.00 z

HARCERSKA ANTOLOGIA PAPIESKA

Praca zbiorowa
CENA: 17.00 z   15.00 zChwilowo niedostpna

KIM JEST BARACK OBAMA

Czy 44 prezydent Stanów Zjednoczonych, pierwszy Afroamerykanin na tym stanowisku speni oczekiwania nie tylko Ameryki, ale i reszty wiata? Czy czas jego prezydentury potwierdzi trafno werdyktu Komitetu Noblowskiego? Czy jego droga do najwyszego ... wicej »
1 2009
CENA: 10.00 z

KONKURS SKOKW. Gralskie bajki narciarskie

Góralskie bajki narciarskie, to seria bogato ilustrowanych ksieczek narciarskich z akcj osadzon w Zakopanem i Tatrach. Naturalna bajkowo tatrzaskiej zimy w poczeniu z bogactwem kulturowym Podhala to ródo, z którego czytelnicy bd czerpa rado, nauk i pikno ojczyste. Góralskie ... wicej »
CENA: 11.00 z   9.45 z

KO, KTRY TRAFI DO HISTORII

Dzieje ycia i panowania Aleksandra Wielkiego – jednego z najwybitniejszych wodzów i wadców nie tylko staroytnoci – barwnie opowiedziane w lekki i przystpny sposób poprzez histori jego ulubionego konia Bucefaa (Bukefalasa). Przeznaczona przede wszystkim dla modziey ... wicej »
CENA: 12.60 z   8.40 zChwilowo niedostpna

KREW WIECZNIE YWA. ycie, mier i cuda w. Januarego.

Co roku od wielu stuleci powtarza si w Neapolu cud krwi w. Januarego - mczennika za wiar, citego w 305 roku n.e. Jego krew zebrana w ampuki przez pewn pobon kobiet i przekazana miejscowemu biskupowi, zakrzepa i stwardniaa, rozpuszcza si samoczynnie kilkakrotnie w roku, przede wszystkim ... wicej »
pierwsze 2007
CENA: 19.80 z   9.90 z

MARYJA SZAFARKA ASK
aski Boe za wstawiennictwem Matki Boej. T.1

Ksika ukazuje troskliw mio, opiek i pomoc niebieskiej Matki. Wyraa si ona w Jej potnym ordownictwie i wstawiennictwie u Syna, u którego wyprasza aski uzdrowienia, nawrócenia, bogosawiestwa i wsparcia w trudnych przedsiwziciach, aski szczególnej opieki i pociechy ... wicej »
CENA: 17.00 z   5.15 z

MARYJA SZAFARKA ASK
aski Boe za wstawiennictwem Matki Boej. T.2

Kontynuacja tomu 1., ukazujca rol Matki Najwitszej w dziele zbawienia jako poredniczki ask. Autor relacjonuje na podstawie dokumentacji kocielnej, archiwalnej i historycznej rzeczywiste przykady licznych uzdrowie, niekiedy z chorób nieuleczalnych, aski i cuda zdziaane za wstawiennictwem ... wicej »
CENA: 14.00 z   5.15 z

MIEJSCA WITE W POLSCE. Sanktuaria Matki Boej Pocieszenia

Album stanowi uzupenienie serii wydawniczej "Miejsca wite w Polsce askami i cudami synce". Tym razem autorem jest znawca dogmatyki i mariologii, autor wielu ksiek o objawieniach Matki Boej, ks. dr Ryszard Ukleja. Album przedstawia ponad 100 koronowanych i  niekoronowanych ... wicej »
pierwsze 2007
CENA: 47.00 z   23.09 z

MIO I PRZYJA W YCIU CHOPINA

Wydanie jubileuszowe
Kim by Fryderyk Chopin wiemy wszyscy i jak burzliwe byo jego ycie, zwaszcza na emigracji. Co naprawd czyo George Sand z kompozytorem, czy listy do Delfiny Potockiej s autentykami czy falsyfikatem, w jakich okolicznociach Chopin pojedna si z Bogiem na ou mierci? Na te fascynujce pytania ... wicej »
pierwsze 2010
CENA: 24.00 z   15.65 z

MISTYCY I WIZJONERZY. Twarz w twarz z niewidzialnym wiatem.

Autor Francois-Marie Dermine OP - ur. 1949 r. w Kanadzie, zamieszkay we Woszech. Doktor teologii i wykadowca w Akademickim Studium Teologicznym w Bolonii (STAB). Wspóredaktor czasopisma Religioni e Sette nel mondo i autor licznych artykuów oraz gonej ksiki pt. Vassula Ryden. Indagine ... wicej »
pierwsze 2006
CENA: 29.00 z   10.40 z
[1] [2] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.