ADAM

KSIGARNIA FIRMOWA OFICYNY ADAM

ul. Rolna 191/193 
02-729 Warszawa
NIP: 521-044-14-86
tel. (22) 843-37-23

godziny otwarcia ksigarni: pn.-pt.: 9-16

WARUNKI ZAMAWIANIA KSIEK PRZEZ INTERNET

Uprzejmie prosimy o zapoznanie si z informacjami na temat warunków i sposobów realizacji zamówie w naszym systemie sprzeday internetowej. Wane regulacje prawne znajduj si take w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny z dn. 2 marca 2000 r., Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 (zwana dalej Ustaw).  

w Ksigarni Oficyny ADAM
ul. Rolna 191/193 
02-729 Warszawa
tel. (22) 843-37-23
faks (22) 843-20-52
e-mail: handel@oficyna-adam.com.pl

    Aby zrealizowa zamówienie na naszej witrynie internetowej, naley:

 1. Wybra ksiki, które chce si zakupi i doda do KOSZYKA
 2. Wybra adres, na jaki maj zosta wysane ksiki.
 3. Wybra i zaznaczy jeden z dwóch sposobów regulowania nalenoci za wybrane ksiki:
  •  przelewem internetowym w systemie DotPay, lub kart kredytow
  • opata pobraniowa w momencie dostarczenia ksiek
 4. Na terenie Polski przesyki s realizowane za porednictwem Poczty-Polskiej lub kuriera. 
 5. Przy zamówieniach przekraczajcych 150,00 z koszty wysyki na terenie Polski pokrywa Oficyna.
  Dla klientów zagranicznych wielko kosztów wysyki przedstawia si nastpujco:

  Przesyki wysyane za granic s realizowane przez Poczt-Polsk, a ich koszta s ustalane indywidualnie. Kod naszego banku BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 6. W przypadku patnoci przelewem patnoci naley dokona po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostan cakowite koszty zakupu (warto zamówionych ksiek plus opata pocztowa).

   

  Nasze konto:
  Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM"
  ul. Rolna 191/193
  02-729 Warszawa

  BANK PEKAO SA O/WARSZAWA
  30 1240 6175 1111 0000 4576 3474

 7. Dokonujc patnoci przelewem na konto Oficyny, karta kredytow, lub przelewem internetowym w systemie DotPay niezbdne jest wpisanie w informacjach - Nr Zamówienia oraz imienia i nazwiska lub nazwy firmy.

 8. UWAGA: W tym wypadku ksiki zostan wysane po wpyniciu pienidzy na nasze konto.

 9. Wszelkie zapytania prosimy przesya poczt elektroniczn na adres: handel@oficyna-adam.com.pl

 10. W wypadku zapaty za pomoc karty kredytowej, klient zostaje przekierowany z naszej witryny na stron DotPay, gdzie moe dokona bezpiecznej patnoci. Ksiki zostan wysane, gdy tylko otrzymamy potwierdzenie realizacji transakcji na stronie DotPay.
 11. Kade zoone zamówienie jest potwierdzane e-mailem, wysanym z ksigarni na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Dla klientów krajowych, zamówione publikacje wysyane s do 7 dni roboczych (w zalenoci od iloci napywajcych zamówie). Firmie kurierskiej, dostarczajcej przesyki, dotarcie do adresata zajmuje okoo dwóch dni. W wypadku, gdy chwilowo wyczerpie si nakad zamówionej ksiki, czas realizacji zamówienia zostaje wyduony o okres, potrzebny na sprowadzenie nowej dostawy – klient jest o tym informowany telefonicznie lub poprzez e-mail.
 13. Do kadej przesyki doczona bdzie faktura VAT.
 14. Za dokonanie dostawy uwaa si moment przekazania towaru przewonikowi lub nadania przesyki na poczcie
 15. Informujemy, e dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym , s gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustaw z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z póniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe s wykorzystywane tylko i wycznie do celów realizacji zoonych zamówie oraz informowania o promocjach i w adnym wypadku nie bd udostpniane osobom trzecim. Kady klient naszego sklepu ma prawo do wgldu, modyfikacji oraz usunicia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustaw z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny”, klient moe zrezygnowa z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w cigu 10 dni od dnia odebrania przesyki. Jest to moliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi ladów uytkowania, jest kompletny i nie zosta w aden sposób zniszczony. Zwracany towar naley odesa razem z otrzyman wraz z nim faktur. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami przesyki. Pienidze zostan zwrócone w cigu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesania towaru nie podlega zwrotowi.
 17. Reklamacje. Jeeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesa go przesyk pocztow na adres Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM ul. Rolna 191/193 02-729 Warszawa. Sklep nie przyjmuje adnych przesyek odsyanych za pobraniem. Koszty zwizane z odesaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwocznie po otrzymaniu przesyki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyanego towaru naley doczy faktur oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s w cigu 5 dni roboczych od dnia ich wpynicia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy penowartociowy, a jeli bdzie to ju niemoliwe (na przykad z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowarto ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostpne w sklepie towary.
 18. W wypadku zamawiania ksiek przez Internet udzielamy rabatu kadorazowo wywietlonego przy zamawianej pozycji.


Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay


dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.